ฝาเอกสาร

76 x 105 มม.
ซองเบอร์ 70
ฝาเอกสาร 76 x 105  มม. ซองเบอร์ 70
CallAction