ฝาเอกสาร

95 x 95 มม.
ซองเบอร์ 3 3/4 x 3 3/4
ฝาเอกสาร 95 x 95  มม. ซองเบอร์ 3 3/4 x 3 3/4
CallAction