ฝาเอกสาร

114 x 178 มม.
ซองเบอร์ 4 1/2 x 7
ฝาเอกสาร 114 x 178  มม. ซองเบอร์ 4 1/2 x 7
CallAction