ฝาเอกสาร

114 x 235 มม.
ซองเบอร์ 4 1/2 x 9 1/4
ฝาเอกสาร 114 x 235  มม. ซองเบอร์ 4 1/2 x 9 1/4
CallAction