ฝาเอกสาร

127 x 203 มม.
ซองเบอร์ 5 x 8
ฝาเอกสาร 127 x 203  มม. ซองเบอร์ 5 x 8
CallAction