ฝาเอกสาร

127 x 254 มม.
ซองเบอร์ 5 x 10
ฝาเอกสาร 127 x 254  มม. ซองเบอร์ 5 x 10
CallAction