ฝาเอกสาร

162 x 229 มม.
ซองเบอร์ 6 3/8 x 9
ฝาเอกสาร 162 x 229  มม. ซองเบอร์ 6 3/8 x 9
CallAction