ฝาเอกสาร

178 x 254 มม.
ซองเบอร์ 7 x 10
ฝาเอกสาร 178 x 254  มม. ซองเบอร์ 7 x 10
CallAction