ฝาเอกสาร

203 x 279 มม.
ซองเบอร์ 8 x 11
ฝาเอกสาร 203 x 279  มม. ซองเบอร์ 8 x 11
CallAction