ฝาเอกสาร

229 x 305 มม.
ซองเบอร์ 9 x 12
ฝาเอกสาร 229 x 305  มม. ซองเบอร์ 9 x 12
CallAction