ฝาเอกสาร

305 x 432 มม.
ซองเบอร์ 12 x 17
ฝาเอกสาร 305 x 432  มม. ซองเบอร์ 12 x 17
CallAction