ฝาเอกสาร

229 x 324 x 50 มม.
ซองขยายข้าง C4
ฝาเอกสาร 229 x 324  x 50  มม. ซองขยายข้าง C4
CallAction