ฝาสามเหลี่ยม

89 x 170 มม.
ซองเบอร์ 6 1/2
ฝาสามเหลี่ยม 89 x 170  มม. ซองเบอร์ 6 1/2
CallAction