ฝาขนาน

89 x 178 มม.
ซองเบอร์ 3 1/2 x 7
ฝาขนาน 89 x 178  มม. ซองเบอร์ 3 1/2 x 7
CallAction