ฝาเอกสาร, ฝาขนาน

89 x 178 มม.
ซองอั่งเปาใหญ่
ฝาเอกสาร, ฝาขนาน 89 x 178  มม. ซองอั่งเปาใหญ่
CallAction